initializing...
● ● ● ● ●
Skonaren Amazone

Skonaren Amazone är sedan 2010 i Heikki Lampolas stiftelses ägo. Fartygets hemmahamn är Åbo i Finland. Stiftelsen anordnar rehabiliterings seglatser för unga drogmissbrukare och charter seglatser från Finland och Tyskland samt övriga områden i Östersjön. Av seglatserna från Finland sker de flesta i skärgårdsområden och på Finska Viken.

Skonaren Amazone är ett unikt, starkt och sjövärdigt segelfartyg som lämpar sig väl för charter seglatser. Besättningen är kompetent och uppfyller myndigheternas bemaningsföreskrifter. Amazone är det första finländska segelfartyg som har godkännts enligt de nya bestämmelserna gällande skolfartyg.

Upplev livet på ett segelfartyg och seglingens spännande värld genom att delta i någon av våra seglatser. Segling med skonaren Amazone passer personer i alla åldrar från de yngsta till de äldsta. Såväl små barn som pensionärer trivs ombord.

Välkommen
Välkommen till vår hemsida. Vänligen kontrollera regelbundet för nya seglatser.
 
Senaste nyheter    
FacebookFölj oss FacebookFartygets position FacebookSeglatser
 
Amazone Sailing Ltd
Sirkkalagatan 3 B 20
20520 Åbo, Finland
Bokningsvillkor
Prislista
Våra partners
Länkar